28 เม.ย. 60 นายกสมาคมฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมพิธีเปิดหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 เมษายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

และคณะกรรมการบริหาร  รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมพิธีเปิดหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร  พร้อมจัดกิจกรรมการแสดงสักวา นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาดา อารัมภีร์  อาจารย์ฉายพร แจ่มขำ  อาจารย์นิภา บางยี่ขัน ทองถาวร  อาจารย์จักรินทร์ สร้อยสูงเนิน  และ อาจารย์ยุทธ   โตอติแพทย์  ร่วมขับสักวากับวงดนตรีจากสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม

นายกสมาคมฯ กราบบังคมทูลรายงานฯ และทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือสมาคมห้องสมุดฯ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับเครือข่าย กทม.

การแสดงสักวาสด ร่วมกับวงสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม.

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้บริหาร กทม.

คณะสักวาฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ

เรียบเรียงโดย

นางสาวสุจิตร สุวภาพ  เลขานุการ สมาคมห้องสมุดฯ  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: 1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 (ระหว่างถนนศรีบูรพา 8-9) คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 02-736-7838, 089-893-9397
โทรสาร : 02-734-9021
ID Line : tla2497

{source}<