เชิญชวนร่วมกันโหวต IFLA Global Vision

เรียน  สมาชิกห้องสมุดทุกท่าน  บรรณารักษ์ห้องสมุดทุกแห่ง

เพื่อโปรดเข้าไปร่วมโหวตเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ของห้องสมุดทั่วโลก  โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  เข้าไป  https://globalvision.ifla.org/vote
ขั้นตอนที่ 2  เลือกภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนที่ 3  เลือกเมนู  Vote  เลือกเมนู  Have your say!>>

จะมีคำถาม 6 ข้อใหญ่ และเลื่อกข้อย่อย 5 ข้อ

สำหรับแปลเป็นภาษาไทย

ชื่อเอกสาร

1.การกำหนดวิสัยทัศน์ของห้องสมุดทั่วโลก (ฉบับแปลเป็นภาษาไทย)

2.IFLA Global Vision Discussion Online Voting (ไฟล์ Power Point)

ติดต่อเรา


ที่อยู่: 1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 (ระหว่างถนนศรีบูรพา 8-9) คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 02-736-7838, 089-893-9397
โทรสาร : 02-734-9021
ID Line : tla2497

{source}<