รายงานการไปประชุมทางวิชาการนานาชาติ

รายงานการไปประชุมทางวิชาการนานาชาติ 

หัวข้อ    IFLA-WLIC 2017 : Libraries. Solidarity. Society (https://2017.ifla.org)

ณ เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) ประเทศโปแลนด์    

ตั้งแต่ 16 – 27  สิงหาคม 2560

เอกสารงานประชุม

ติดต่อเรา


ที่อยู่: 1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 (ระหว่างถนนศรีบูรพา 8-9) คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 02-736-7838, 089-893-9397
โทรสาร : 02-734-9021
ID Line : tla2497

{source}<