การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้ (Together we create Learning Society)

การประชุมวิชาการระดับชาติ

เรื่อง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้

(Together we create Learning Society)

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ชื่อเอกสาร

เลขที่ ส.272 ประชุมใหญ่ 60 รวม

โครงการประชุมวิชาการ60-วิทยากร

การจองห้องพัก

แบบลงทะเบียนหลักสูตรอบรม

 
Attachments:
Download this file (25601115_3.pdf)การจองห้องพัก[การจองห้องพัก]127 kB
Download this file (25601207_4.pdf)แบบลงทะเบียนประชุมใหญ่60[แบบลงทะเบียนประชุมใหญ่60]137 kB
Download this file (25601212-1.pdf)เลขที่ ส.272 ประชุมใหญ่ 60 รวม[เลขที่ ส.272 ประชุมใหญ่ 60 รวม]285 kB
Download this file (25601219_2.pdf)โครงการประชุมวิชาการ60[โครงการประชุมวิชาการ60]89 kB

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<