โครงการ Relearning space @ library เสียงสะท้อนจากโครงการนำร่อง ณ ห้องสมุดประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์

 แต่เดิมคนที่เข้ามาห้องสมุดประชาชนอาจจะเข้ามาอ่านหนังสืออย่างเดียว แต่เดี๋ยวนี้นอกจากจะได้อ่านหนังสือแล้ว ยังได้พัฒนาทักษะจากการลงมือทำจริงๆ และยังสามารถ

ต่อยอดได้เป็นอาชีพที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว...

"รู้สึกภูมิใจที่ห้องสมุดประชาชนได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยคนในชุมชนได้"

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<