ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมกรรมการชมรมผู้สอนฯปี 2565-2566 ครั้งที่ 1

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมกรรมการชมรมผู้สอนฯปี 2565-2566 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ศุกร์ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.

ระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting

>> Download <<

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<