รายชื่อหลักสูตรอบรม ประจำปี 2562-2563

รายชื่อหลักสูตรอบรมอาจารย์-บรรณารักษ์-บุคลากร ประจำปี 2562-2563

 

เลขที่ ส.194 ขออนุมัติข้าราชการ บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมฯ

 

แบบลงทะเบียน

 

1.หลักสูตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

 

2.โครงการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PMB

 

3.การเข้าเล่มและซ่อมบำรุงรักษาหนังสือ

 

4.โครงการอบรม DDC

 

5.หลักสูตรการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และรายงานจัดการเรียนรู้

 

6.หลักสูตรการบริหารจัดการ และบริการ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมห้องสมุด

 

7.โครงการฝึกอบรมเรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 

 

Attachments:
Download this file (1_TLA_280.pdf)1.หลักสูตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน[เอกสารดาวน์โหลด]196 kB
Download this file (2_TLA_280.pdf)2.โครงการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PMB[เอกสารดาวน์โหลด]152 kB
Download this file (3_TLA_280_v2.pdf)3.การเข้าเล่มและซ่อมบำรุงรักษาหนังสือ[เอกสารดาวน์โหลด]182 kB
Download this file (4_TLA_280.pdf)4.โครงการอบรม DDC[เอกสารดาวน์โหลด]203 kB
Download this file (5_TLA_280.pdf)5.หลักสูตรการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และรายงานจัดการเรียนรู้[เอกสารดาวน์โหลด]180 kB
Download this file (6_TLA_280.pdf)6.หลักสูตรการบริหารจัดการ และบริการ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมห้องสมุด[เอกสารดาวน์โหลด]193 kB
Download this file (7_TLA_280.pdf)7.โครงการฝึกอบรมเรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร[เอกสารดาวน์โหลด]87 kB
Download this file (ListOfCourses_TLA_280.pdf)หลักสูตรอบรมอาจารย์-บรรณารักษ์-บุคลากร ประจำปี 2562-2563[เอกสารดาวน์โหลด]220 kB
Download this file (RegistrationForm_TLA_280.pdf)แบบลงทะเบียน[เอกสารดาวน์โหลด]212 kB
Download this file (TLA_280.pdf)เลขที่ ส.194 ขออนุมัติข้าราชการ บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมฯ[เอกสารดาวน์โหลด]182 kB

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<