12 ก.ค. 50 งานประชุมนานาชาติ 2007

 

สมาคมบรรณารักษ์แห่งประเทศมาเลเซีย ( Librarians' Association of Malaysia )

ประกาศเชิญชวนบรรณารักษ์/นักสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ และเสนอบทความในการประชุม

ในวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2550Crowne Plaza Riverside , Kuching , Sarawak , MALAYSIA

 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้บรรณารักษ์/นักสารสนเทศ มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเพื่อให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในบทบาทของห้องสมุดและการพัฒนาแบบยั่งยืน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.ilc2007.netmyne.com/

ที่ติดต่อ : SILC 2007 Secretariat Centre for Academic Information Services University Malaysia Sarawak 94300

Kota Samarahan Sarawak, MALAYSIA

Tel: Ms. Siti Sumaizan Ramli +6082- 583836, 583835

Mr. Jammaludin Sulaiman +6082 - 677200

Fax: ++6082-665156 / ++6082-677370

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<