ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 2/2563 เรื่อง ห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2562

 

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 2/2563
เรื่อง ห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2562

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<