ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 1/2565 เรื่อง เรื่อง การสรรหาผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด ประจำปี 2565

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

ที่ 1/2565

เรื่อง การสรรหาผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด ประจำปี 2565

 

เอกสารและไฟล์แนบ

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<