ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2563 หลังโควิด-19

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี การประชุมวิชาการฯ พร้อมแล้วในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 63 สมาชิกสมาคมฯ บรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด โปรดติดตาม และเรียนเชิญเข้าร่วมงานนะคะ

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<