ข่าวสมาคมห้องสมุด รายไตรมาส (มกราคม - มีนาคม) ฉบับที่ 1 2561

ข่าวสมาคมห้องสมุด (มกราคม - มีนาคม) ฉบับที่ 1 2561

Attachments:
Download this file (TLAnewsletter-Jan-March18.pdf)TLAnewsletter-Jan-March18.pdf[ข่าวสมาคมห้องสมุด (ม.ค.-มี.ค.) ฉบับที่ 1 2561]3165 kB

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<