ประชาสัมพันธ์การประชุม IFLA ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24-30 สิงหาคม 2561 ที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ข่าวดี

การประชุม IFLA ปีนี้กำหนดจัดขึ้นที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 24-30 สิงหาคม 2561 โดยทางมาเลเซียให้การสนับสนุนสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ลงทะเบียนเข้าประชุม IFLA ได้ฟรีจำนวน 4 คน ค่าลงทะเบียนมีมูลค่า USD 500/คน ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ซึ่งผู้ได้ทุนต้องออกเอง

 

คุณสมบัติผู้สนใจสมัครเข้ารับทุน (Priority is given to those nominees) และเอกสารที่ต้องส่งให้สมาคมห้องสมุดฯ พิจารณาเข้ารับทุน (Nominees should enclose) (ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ) โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

 

การจัดพิมพ์เอกสารส่งให้สมาคมห้องสมุดฯ พิจารณา

- ใช้ตัวอักษร Thai Sarabun New ขนาด 16 points

- ส่งเป็นไฟล์ PDF และเอกสาร WORD ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- กำหนดส่งภายใน 26 เมษายน 2561

 

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<