เอกสารประกอบการบรรยาย "การสัมมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางและเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0 (New trends and technologies of Digital Library System in response to Thailand 4.0)"

 เอกสารประกอบการบรรยาย

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางและเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0

(New trends and technologies of Digital Library System in response to Thailand 4.0)

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

 

Download เอกสารประกอบการบรรยาย

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

The Digital Library status of KOREA by Mr.Choo

ติดต่อเรา


ที่อยู่: 1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 (ระหว่างถนนศรีบูรพา 8-9) คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 02-736-7838, 089-893-9397
โทรสาร : 02-734-9021
ID Line : tla2497

{source}<