นายกสมาคมห้องสมุดได้รับเชิญไปเป็น keynote speaker ที่ศรีลังกา และเจรจาความร่วมมือกับสมาคมห้องสมุดศรีลังกา

นายกสมาคมห้องสมุดได้รับเชิญไปเป็น keynote speaker ที่ศรีลังกา และเจรจาความร่วมมือกับสมาคมห้องสมุดศรีลังกา

       ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุดฯ ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมสัมมนานานาชาติ International Symposium 2018 on “Emerging Trends in Education and Library & Information Science” ซึ่งจัดโดย Eastern University, Sri Lanka ณ ประเทศศรีลังกา วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 

       ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุดฯ และ ดร.ชมภูนุช สุนทรนนท์ เลขานุการสมาคมฯ ได้พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้บริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศศรีลังกา

ภาพจากซ้าย:

Dr Nayana Wijesundara, President- elect,   ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์  นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย Dr. W.J.Jeyaraj  Librarian, Eastern University, Sri Lanka, Ms. S. Arulanantham, President,  Dr Pradeepa Perera, Immediate past president และ  ดร. ชมภูนุช สุนทรนนท์ เลขานุการ

ติดต่อเรา


ที่อยู่: 1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 (ระหว่างถนนศรีบูรพา 8-9) คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 02-736-7838, 089-893-9397
โทรสาร : 02-734-9021
ID Line : tla2497

{source}<