เอกสารประกอบการบรรยายงานประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์กรุงเทพฯ

 

เอกสารประกอบการบรรยายงานประชุมวิชาการ โดย ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ 

 << คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>

สามารถดาวน์โหลดประวัติวิทยากร ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ได้ที่นี่  >> ดาวน์โหลดที่นี่
 

เอกสารประกอบการบรรยายงานประชุมวิชาการ โดย ดร. อาภารัตน์  มหาขันธ์ 

 << คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>

 สามารถดาวน์โหลดประวัติวิทยากร ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ ได้ที่นี่  >> ดาวน์โหลดที่นี่
 
 

เอกสารประกอบการบรรยายงานประชุมวิชาการ โดย นายดนย์ ทักศินาวรรณ

<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>

 สามารถดาวน์โหลดประวัติวิทยากร นายดนย์ ทักศินาวรรณ ได้ที่นี่  >> ดาวน์โหลดที่นี่
 

 

เอกสารประกอบการบรรยายงานประชุมวิชาการ โดย นางสาวสุจิตร สุวภาพ

<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>

 สามารถดาวน์โหลดประวัติวิทยากร นางสาวสุจิตร สุวภาพ ได้ที่นี่  >> ดาวน์โหลดที่นี่
 

 

สามารถดาวน์โหลดประวัติวิทยากร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ได้ที่นี่  >>  ดาวน์โหลดที่นี่
 

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<