ข่าวสมาคมห้องสมุด ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 มิถุนายน – ธันวาคม 2564

 
Attachments:
Download this file (TLA-news-Jul-Dec-2021-1.pdf)TLAnewsletter 2-2021[ข่าวสมาคมห้องสมุด ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 มิถุนายน – ธันวาคม 2564]1165 kB

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<