ขอเชิญผู้ที่ต้องการรับวุฒิบัตรการร่วมประชุม ตอบแบบประเมินการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดยุควิถีชีวิตใหม่ : ความร่วมมือ นวัตกรรม และบริการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2564

ขอเชิญชวนผู้ร่วมสัมมนา เรื่อง ห้องสมุดยุควิถีชีวิตใหม่: ความร่วมมือ นวัตกรรม และบริการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2564  วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ที่ต้องการรับวุฒิบัตรการร่วมประชุม 
กรุณาตอบแบบประเมินตาม qr code นี้

 

 

สแกนที่นี่เพื่อตอบแบบประเมิน

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<