ประกาศ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ห้องสมุดวิชาชีพบรรณารักษ์ เรื่อง บรรณณารักษ์มืออาชีพ (ลดราคา 10%)

 

 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ห้องสมุดวิชาชีพบรรณารักษ์ เรื่อง บรรณารักษ์มืออาชีพ

**** ลดราคา 10% เฉพาะสมาชิก ****

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<