06 ก.พ. 60 ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาดูงานห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษและวัฒนธรรมไต้หวัน

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาดูงานห้องสมุด

และแหล่งเรียนรู้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษและวัฒนธรรมไต้หวัน

ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2560 .. เป็นเวลา 4 วัน  2 คืน

 

 

 

:: อัตราค่าบริการ ::

 

เดินทางขั้นต่ำพร้อมหัวหน้าทัวร์จาก กทม. ผู้ใหญ่ 15 ท่าน
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน  ราคาท่านละ 32,500.-  บาท
พักห้องเดี่ยว  เพิ่มราคาท่านละ  4,700.-  บาท

 

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: 1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 (ระหว่างถนนศรีบูรพา 8-9) คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 02-736-7838, 089-893-9397
โทรสาร : 02-734-9021
ID Line : tla2497

{source}<