ชั้นเก็บสิ่งของแบบ 3 ช่วง

ชั้นเก็บสิ่งของแบบ 3 ช่วง
0THB each

ครุภัณฑ์โลหะ LK-13

กว้าง 107X ลึก 11X สูง 77 นิ้ว แบบถอดประกอบได้

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<