รายชื่อผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2524 - 2562

รายชื่อผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2524 - 2562

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<