ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 6/2564 เรื่อง ผลการประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2563

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 6/2564

เรื่อง ผลการประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี  2563

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<