เอกสารประกอบการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ ครั้งที่ 44 พุทธศักราช 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติของห้องสมุดในชีวิตวิถีใหม่ (Library Practices in New Normal)

  • CHECKLISTS สำหรับการกลับมาเปิดห้องสมุดในชีวิตวิถีใหม่ [นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์]  <<DOWNLOAD>>

 

  •  Next Normal Library Exhibition [นางสาวมัญชรี ศรีวิชัย]  <<DOWNLOAD>>

 

  •  การรับมือกับสถานการณ์โควิด (วว.)  <<DOWNLOAD>>

ติดต่อเรา


ที่อยู่: 1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 (ระหว่างถนนศรีบูรพา 8-9) คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 02-736-7838, 089-893-9397
โทรสาร : 02-734-9021
ID Line : tla2497

{source}<