ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนการประชุมและการนำเสนอบทความทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การจัดการศึกษาและวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนนำเสนอบทความ

 

1. เอกสารประกอบการบรรยาย TLAConference2023

2. เอกสารประกอบการบรรยาย Post COVID_2023

3. เอกสารประกอบคำบรรยาย Library-and-SDGs-Yuttana-rev01

 

**หมายเหตุ ท่านจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และหากต้องการนำเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ให้ท่านลงทะเบียนในหัวข้อนำเสนอบทความอีกครั้งค่ะ**

 

 

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<