ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 15 เรื่อง การสรรหาผู้มีอุปการคุณฯ ประจำปี 2566

 

 

 

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 15/2566

 เรื่อง การสรรหาผู้มีอุปการคุณฯ  ประจำปี 2566

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<